Kort over Gislum Herred

"Det lille Rigsarkiv" er det lune kælenavn for lokalarkivet i Gislum og Vognsild
sogne i Gislum Herred. Kort lånt fra: Thorkild Gravlund, Herredsbogen, 1930.