Årsskrift 2017

Vores eget arkivs bidrag til årsskriftet for de lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune kan
læses nedenfor.

Du kan også hente artiklen hjem her som zippet pdf-fil.Af Leif Kristensen

Vestrup Andelsmejeri blev formelt oprettet i 1903, men begyndte oprindeligt d. 4. juli 1898 som håndskummeri. Håndskumningen foregik på gårdene med senere levering til mejeriet til smørfremstilling.

I 1903 holdt mælkekuskene og de skummende centrifuger deres indtog. Mælkekuskene brugte heste til transport af mælken. Senere blev der benyttet lastbiler. Leverandørerne boede i et stort område, bl.a. i Vognsild, Østrup, Gislum og Kællingtand. Mejeriet Valkyrien i Østrup blev først oprettet i 1901, så Vestrup Andelsmejeri var eneste mejeri i området i nogle år.

Beboelsen i mejeribygningen bestod af 4 værelser, hvoraf et var for personalet. Mejeriet havde 73 leverandører, som tilsammen havde 460 køer.

De to medarbejdere (bestyreren, Mikkel Peter Mikkelsen, og hans hustru, Karen Marie Mikkelsen, der var mejerske) lønnedes med 400 kr. årligt samt fri bolig.

I 1928 blev mejeriet udvidet. Brandforsikringen var dengang på 68.000 kr., og ejendomsskylden var på 14.000 kr. På dette tidspunkt var antallet af leverandører steget til 116 med i alt 900 køer. To leverandører havde over 20 køer, og 24 havde 4 køer eller derunder.


Andelsmejeriets første formænd

Sognefoged Iver Christensen
Gårdejer A. Nielsen
Gårdejer N. Poulsen
Formand fra 1914 var gårdejer Laust Dalsgaard Jensen
Formand fra 1925 var Søren Sørensen Roed, Jørgensminde, VognsildMejeribestyrere:

Mikkel Peter Mikkelsen var som nævnt bestyrer fra starten af mejeriet i 1898. Han var meget dygtig og fik mange udmærkelser for sit arbejde: 2 guld, 7 sølv og flere bronzemedaljer på de jyske udstillinger gennem mange år, ligesom han fik diplomer og hædrende omtale fra andre udstillinger i provinsen.

Det første bestyrerpars søn, Alfred Mikkelsen (født 1907), var den sidste bestyrer på mejeriet i Vestrup. Han var bestyrer fra 1937 til nedlæggelsen i 1971.


25 års jubilæum

Man valgte at holde jubilæum 25 år efter den egentlige start, selv om man først havde papir på andelsforeningen fem år senere. Festdagen blev markeret med et jubilæumspostkort og en fest.
Bestyrerparret i jubilæumsåret 1923 - Karen Marie og M.P.Mikkelsen
Vers fra 25 års–jubilæet i 1923Levering af mælk

Afhentningen af mælk hos leverandørerne foregik i det store og hele uændret fra mejeriets start og næsten 70 år frem, bortset fra, at de gammeldags mælkevogne med jernringene var blevet udskiftet med gummivogne, og at de fleste efterhånden blev trukket af traktorer i stedet for heste.
Tankbilerne holdt deres indtog i juli 1967, og mælkekuskene blev opsagt pr. 1. 10.1967. En af mælkekuskene, der stadig kørte med hest, var Kristian Kristensen, Svoldrupvej 106. Det blev udført med en gul nordbaggerhest.

Der blev i første omgang indkøbt 2 stk. Mercedes-biler. De to biler overgik senere til Fællesmejeriet i Farsø.

I 1963 fik en mejerist udbetalt en løn på kr. 637,28 kr. hver 14. dag.


Mejeriet lavede smør af den indkomne mælk. Smørret blev pakket i dritler, der blev lavet af en bødker. I Vestrup Andelsmejeris tilfælde var leverandøren A. Bernt Jensen, Bødkeri og Trævareforretning, Farsø.

En drittel kostede 6,83 kr.i 1958.

Smørret blev fragtet til Aalborg, hvor det blev afleveret i et pakhus i Jyllandsgade. Pakhuset lå tæt på rundkørslen ved Karolinelund. Ved siden af pakhuset var der et jernbanespor, så dritlerne kunne transporteres videre derfra. Kørslen af dritlerne fra Vestrup Andelsmejeri til Aalborg blev foretaget af vognmand Hans Peter Nielsen, Østrup, og vognmand Chr. Jørgensen, Østrup.

Noget af den overskydende mælk blev syrnet og sendt til Fælleslykke Mejeri i Farsø til ostefremstilling. Lidt af det blev leveret tilbage til leverandørene eller solgt i 2 liters spande til andre beboere i lokalområdet. Resten af mælken blev sendt til firmaet AKAFA i Svenstrup.

Fra 1950 og frem til lukningen blev der kogt mange kartofler på mejeriet. I 1964 kogte man 14.930 tdr. Det var i starten i 20 tønders beholdere på mejeriet. Senere kom der større beholdere til det.


50 års jubilæum den 4. juli 1948

Ifølge Løgstør Avis den 10. juli 1948 blev der holdt stor jubilæumsfest, hvor de 13 mælkekuske blandt andet havde pyntet deres vogne, ligesom mejeriet også var pyntet med flag o.s.v.Også 50-året blev fejret med et postkort.Bestyrer på dette tidspunkt var som nævnt stadig Alfred Mikkelsen, og formanden var gårdejer Marinus Jensen, Østrup. Kristian Kristensen, Vognsild, der også var mælkekusk, fik en hyldest som ældste andelshaver.

På dommernes vegne uddelte bestyrelsesmedlem Christian Lassen, Kællingtand, præmier for deres flotte vognpyntning til mælkekuskene Plesner Hansen, Østrup, Chr. Nielsen, Svoldrup, Karl Kjær, Kællingtand, Ejnar Olsen, Vognsild, og Bach Madsen, Vestrup.


Sammenslutning af 4 mejerier

Ifølge avisarkivet på Løgstør Avis blev Vestrup Andelsmejeri nedlagt den 1. oktober 1971 og derefter sammenlagt med tre andre mejerier, nemlig Vester Hornum, Foulum (Ullits) og Farsø. Mælken blev herefter samlet på ”Fælleslykke”, som var navnet på mejeriet i Farsø, hvor mælkebilerne nu også hørte til. Mejerisammenslutningen kom til at hedde Vesthimmerlands Mejeriselskab.

Ved nedlæggelsen var Erik Rytter Hansen, Nr. Mejlstrupgaard, formand i Vestrup, og Niels Sæderup, Morum Vestergaard var kasserer. De kom begge med i bestyrelsen for det nye fællesmejeri. Vestrup Andelsmejeris to tankvogne hentede stadig mælk hos de samme andelshavere, men afleverede nu mælken i Farsø, hvor mejeribestyreren hed Vagn Løkke.

Efter nedlæggelsen

Mejeriet blev i 1974 købt af Elin og Niels Skriver Andersen, der ombyggede det til autoværksted og privatbolig. Bygningen ser således ud pr. 1. august 2017.


Svoldrupvej 139Fælleslykke Andelsmejeri

Fælleslykke Andelsmejeri, Søndergade 57, Farsø, fik som før nævnt et nyt navn ved sammenlæggelsen. Det blev til Vesthimmerlands Mejeriselskab.

Ved dets 100 års jubilæum i 1988 var bestyrelsen denne: Anker Tønning, Anders Chr. Lassen, Egon Nielsen, Vagn Krogh, Uffe Otte, Mads Madsen, Per Liengaard, Torben Myrup, Arne Madsen, Keld Christensen, Ole Skriver Andersen, Søren Byrialsen (formand), Just Pedersen og Preben Bæk. Vesthimmerlands Mejeri blev lukket i 2002 og der er nu butikslokaler. Alle lokalerne bagved blev opkøbt af firmaet Hjalmar Nielsen A/S, Aalestrup, Himmerlandskød A/S.


Kilder til historierne

Søren Bugge Vegger: Mejeriet i Farsø gennem hundrede år, 1988
Danske Mejeristat 1932, red. G. Ellbrecht, udgivet af ”Vort Samfund”
Lokalarkivet i Farsø (leder Bodil Nielsen)
Lokalarkivet i Ullits, hvis formand Søren Byrialsen tidligere var formand for sammenslutningen af de fire mejerier i Vesthimmerland.
Lokalarkivet i Vestrup, hvor tidligere førstemejerist Børge Dalsager har været med til at gennemse arkivets materialer og har fortalt os meget om arbejdsgangen på Vestrup Andelsmejeri.


 

Tilbage til Historien             Top