Årsskrift 2016

       Vores eget arkivs bidrag til årsskriftet for de lokalhistoriske arkiver i Aars Kommune
        kan læses nedenfor. Du kan også hente det hjem her som zippet pdf-fil.       

ØSTRUP DØRFABRIK

af Orla Kragh Jensen, Østrup


Stifteren af Østrup Dørfabrik, Laurits Jensen, blev født 22. juli 1891 i St. Binderup som søn af skomager Jens Jensen og hustru Ane Kirstine Jensen. Efter endt skolegang blev Laurits udlært som snedker 1912-16 hos snedker- og tømrermester Chr. Christensen, Nørager. Laurits arbejdede som svend 1916-18, hvorefter han startede forretning på gården Højslev Mølle.

Her var han indtil 1920, hvor han etablerede Østrup Møbelfabrik i Nørregade 41. I starten var det udelukkende soveværelsesmøblementer, der blev produceret.

Laurids og Ane Kathrine


Laurits blev gift 27. december 1929 med Ane Kirstine Sørensen, som var født 15 september 1907 i Knudstrup i Østerbølle sogn. Laurits og Kirstine fik sammen 7 børn: Jenny (1. maj 1930), Kirsten (24. december 1935), Hilda (13. juni 1937), Bjarne (22. november 1943), Karin (22. april 1945), Elin (20. maj 1946) og Orla (6. april 1952).

I 1938 blev der udvidet med fabriks- og lagerbygning, og man begyndte også at fremstille møbelplader til andre møbelfabrikker. En overgang arbejdede der 16-17 mand på fabrikken.


Møbler klar til afgang fra fabrikken


Under 2. verdenskrig måtte man afgive produktionsplads til indkvartering af ca. 100 tyske soldater, og udenfor var der placeret en del kamuflerede køretøjer og et par kanoner.

20. marts 1949 blev datteren Jenny gift med Aksel Vestergaard i Vognsild Kirke. Han var født 21. marts 1924 i Rørbæk. Han blev derefter ansat på fabrikken efter at have kørt som chauffør hos Anna og Kristian Hammer, der havde vognmandsforretning på Østergade 4. Anna var en søster til Aksels mor. Her - og senere - ses det, at fabrikken i meget høj grad var et familieforetagende.

I 1956 blev der opført et savskæreri til opskæring af træ til fabrikationen. Træet blev for det meste hentet i Rold Skov. Træet blev hentet ude i skoven af svigersønnen, vognmand Aage Nielsen. Han var blevet gift med Kirsten i Vognsild Kirke 7. november 1954.

Bjarne i savværket


I starten blev der læsset med håndkraft, hvilket var meget hårdt, da træstammerne var meget tunge. Senere købte Aage en lastbil med kran, som lettede arbejdet en del. Efter opskæring blev det stablet ind i tørreovne og tørret i ca. en uge, hvorefter det var klar til produktionen.

En stor del af møbelpladerne gik til Getama i Gedsted, til Aage Lauritsens møbelfabrik i Ålestrup samt til en del møbelfabrikker oppe på Salling. Da spånpladerne kom på markedet, begyndte man ved siden af møbelpladerne at producere døre. I starten var det udelukkende ubeslåede døre. Blandt de største kunder var også Aarhus Værktøjsmagasin.

I 1964 fik Laurits en hjerneblødning og kunne derefter ikke drive fabrikken videre. Laurits døde 27. oktober 1969. Kirstine og svigersønnen Aksel Vestergaard kørte så fabrikken sammen i et år.


Dørfabrikken, ca. 1965


Bjarne og Aksel arbejder med finer


I 1965 købte sønnen Bjarne Jensen og Aksel Vestergaard fabrikken af Kirstine. Bjarne var udlært som snedker hos Langgaard Pedersen i Aars.

Bjarne og Aksel begyndte udover døre og møbelplader også at producere skabslåger. Blandt andet fik man en stor ordre på låger til et boligbyggeri i Grønland gennem Roslev Trælast. Man begyndte også at beslå dørene i karm. Dørene blev nu også lakeret. Til at begynde med foregik det på Dørfabrikken, hvor tømrermester Otto Jensen stod for det. Men pladsen blev for trang, og i stedet blev dørene sendt til Aars, hvor snedker- og tømrerfirma Vagn Jensen overtog lakeringen.

Aksel og Jennys søn Alex blev udlært som snedker hos Vagn Jensen, og efter aftjent værnepligt blev han ansat på Dørfabrikken i begyndelsen af 1974.

I maj 1974 brændte Dørfabrikken ned til grunden, og der skulle bygges en ny. For at komme hurtigt i gang med produktionen sagde man ja til et tilbud om at leje en hal i Gedsted af Gedsted Savværk, og man begyndte at få de nye maskiner kørt derover. Men det viste sig, at der ikke var strøm nok, og det blev for dyrt at få nye strømkabler ført frem. Der blev så sat en presenninghal op i Østrup, hvor den brændte fabrik havde ligget. Her foregik produktionen, indtil den nye fabrik stod færdig i 1975 på adressen Østergade 1. Den nye fabrik blev indrettet med lakrum. Samtidig med at man fik en mere moderne maskinpark, betød det, at man fik større kapacitet og kunne producere flere døre.

I efteråret 1978 blev Orla Kragh Jensen (denne artikels forfatter) ansat på fabrikken. Han var udlært som tømrer hos tømrermester Otto Jensen i Østrup i 1973 og fik efterfølgende arbejde hos tømrermester Knud H. Andersen, Binderup, indtil ansættelsen i Østrup.

Jens Tindahl Jensen (bror til Laurits) og Jens Hansen


Omkring 1980 købte man Viborg Dørfabriks licens til at producere branddøre, både BD60 og BD30. Samtidig blev der udvidet med en hal på siden af den eksisterende ud mod Svoldrupvej. Den blev indrettet til beslåning og finerarbejde.

Man begyndte nu at sælge døre til tømmerhandler over det meste af Danmark. Der blev produceret 4000-5000 døre årligt. En af fabrikkens største aftagere af døre var Thorvald Pedersen A/S, Odense, som leverede døre til mange boligforeninger på Fyn og Sjælland.

I 1985 besluttede man sig for at udvide med endnu en hal. Den blev brugt til opskæring og lager. Samtidig blev finerarbejdet flyttet derud.

I 1988 ønskede Aksel at stoppe, og Alex og Orla købte hans anpart. Aksel forsatte dog på fabrikken, indtil han gik på pension omkring 2000. Aksel døde 4. december 2012.

I 1988 var der kommet nye regler fra arbejdstilsynet om hvor meget lak, der måtte udledes gennem udsugningen. For eksempel kunne man sætte nogle høje stålskorstene op for at løse problemet. Men arbejdstilsynet kunne ikke garantere, at der ikke efter nogle få år kunne komme nye stramninger. Man besluttede derfor at investere i et nyt og miljøvenligt lakanlæg til omkring 1 million kr. Det var en lidt dyr investering, men det betød også, at man nu kunne lakere ca. 300 døre på en dag mod før 120.

Holm Osholm ved finerklipperen


Omkring 1995 fik man en del arbejde som underleverandør for møbelfabrikken Frederiksen A/S, Grenaa, der fremstillede kontorinventar.

I 1999 blev man kontaktet af Hørning Parket, som ønskede et samarbejde omkring produktion af et håndboldgulv til udlægning på en ishockeybane i Hamar i Norge under VM i håndbold i 1999. Det betød, at man måtte indstille dørproduktionen i ca. 1 måned. Gulvet blev fremstillet i moduler på 2 x 1 meter, og inden de skulle lakeres, blev de kørt over i Messecenteret i Aars og lagt ud. Her blev stregerne malet på, før modulerne blev sendt retur til Østrup.

I 2000 ønskede Bjarne at trække sig ud af ledelsen, og man valgte at sælge hans anpart til Laulund Gruppen A/S, Odense, ejet af Per Laulund, som siden 1992 havde ejet Thorvald Pedersen A/S, Odense. Per Laulund havde også startet Dørgruppen A/S i København med henblik på salg af døre til boligforeninger. Bjarne forsatte efterfølgende som kontorchef.

I januar 2002 blev fabrikken atter ramt af brand. En tidlig morgen var der gået ild i noget olie ved en limpresse. Inden brandfolkene fik ilden under kontrol, var der sket omfattende skader på el-installationerne. Under slukningsarbejdet blev der udviklet saltsyre på grund af kombinationen af høje temperaturer, vand fra brandslangerne og brændt plastik. Det gav en del skader på maskinerne, som måtte sendes til et firma i Silkeborg for at blive renoveret. Samtidig var der brændt et ca. 40 kvadratmeter stort hul i taget over limpressen. Først efter ca. 3 mdr. var man klar til at producere igen.


Finersammensætter


I efteråret 2006 ønskede Orla at trække sig ud af firmaet. Alex og Per Laulund foreslog så, at man skulle forsøge at sælge fabrikken. Man kontaktede smeden Lars Grotrian, om han eventuelt var interesseret i at købe bygningerne, da han stod for at skulle udvide, og det blev accepteret. Det blev aftalt, at overtagelsen skulle finde sted 1. august 2007.

Man havde så ca. et halvt år til at få afviklet de ordrer, man havde, og få solgt det, der var på lager, samt alle maskinerne. Man blev kontaktet af Brdr. Petersens Inventarsnedkeri, Ravnkilde, som ejes af Michael og Allan Petersen. De ønskede at købe finérsammensætter og finérklipper.


Finerklipper


Bjarne sagde i sjov, om det ikke var en ide at købe alle maskinerne og begynde at producere døre. Efter en uge vendte de tilbage og sagde, at det var de helt med på. De begyndte så i juli at flytte maskinerne til Ravnkilde.

Alex fik efterfølgende arbejde hos tømrermester Søren Andersen, Østrup. Bjarne gik på efterløn, men blev tilbudt at hjælpe nogle timer om ugen med finerarbejde ved firmaet i Ravnkilde. Bjarne døde 17. september 2012.

Firmaet tilbød også Orla arbejde med at hjælpe til med at starte produktionen op, og han blev ansat 1. oktober 2007 og var der frem til maj 2012. Alex og Orla er nu begge gået på efterløn.

Så selv om Østrup Dørfabrik lukkede i 2007, eksisterer noget af den stadigvæk. Navnet er i dag Østrup Døren, Skalborgvej, Ravnkilde.

Tilbage til Historien             Top