Årsskrift

Vores bidrag til Årsskrift 2003 til 2019 kan læses her og om ønsket downloades.

Alle årgange kan købes ved henvendelse til formanden.2019

Indholdsfortegnelsen kan ses her med vores bidrag nævnt først:


Det er sidste del af artiklen om Kællingtand og kan læses/hentes her.

Gunnar Rebstrup: Kællingtand, 2. del (Gislum-Vognsild)


Søren Byrjalsen: Azalea gartneriet i Ullits (Ullits-Foulum)

Grete Bech og Mona Jensen (red.): Fra N. Chr. Nielsens erindringer (Haubro)

Thorkild Nielsen: Optrevlingen af store dele af modstandsbevægelsen (Aars)

Henning Olsen: Vannerup skole 1887-1965 (Farsø)

Anders Bloksgaard: Jernbanen giver - jernbanen tager (Løgstør)

Axel Sørensen: Østerbølle - en delt by (Aalestrup)

Sonja Marcussen: Camping Himmerland (Hornum)

Thorkild Dalsgaard: Karl Larsens erindringer (Overlade)

Harald Moustgaard (fortæller): "Da bageren fra Lemvig blev lærer" (Ranum)

Christa Rasmussen: Mit møde med Gedsted i 1930 (Gedsted)


2018

Indholdsfortegnelsen kan ses her med vores bidrag nævnt først:

Det er første del af artiklen om Kællingtand og kan læses/hentes her.


Gunnar Rebstrup: Kællingtand, 1. del (Gislum-Vognsild)


Søren Byrjalsen: Foulum Kirke (Ullits-Foulum)

Mona Jensen og Grete Bech (red.): Uddrag af Christian Nielsens erindringer (Haubro)

Thorkild Nielsen: Gravsten på Aars Kirkegård (Aars)

Eva Jespersen (red.): Marie Sørensens barndoms- og livserindringer (Farsø)

Torsten Hansen: Historien om Løgstørs første bryggeri (Løgstør)

Axel Sørensen: Fra min tid i Knudstrup Skole (Aalestrup)

Elin Mathiesen (red.): Katrine på 100 år fortæller (Hornum)

Kristian Kjeldgaard Hansen (E. Knudsen, red.): Laura Christensens fødseldag (Overlade)

Christian N. Krogh: Barn i Ranum (Ranum)


2017

Årsskrift 2017 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra ti arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Leif Kristensen: Vestrup Andelsmejeri (Gislum-Vognsild)

Søren Byrjalsen og Jens Cæsar Jensen: Lerkenfeldt Teglværk (Ullits-Foulum)

Mona Jensen og Grete Bech: Billeder fra Løgstørvej, Haubro - før og nu (Haubro)

Thorkild Nielsen: Kimbrerrevyer i årevis.... (Aars)

Bodil Nielsen: Drejermester R.C. Johansen (Farsø)

Ib Søgaard: En uforglemmelig læreplads - læredreng på Løgstør Sygehus (Løgstør)

Ove Haubro: Møllevirksomhed i Gedsted og omegn gennem tiderne (Gedsted)

Elin Mathiesen: Statens Forsøgsstation i Hornum (Hornum)

Kristian Kjeldgaard Hansen: Uddrag nr. 2 af mine erindringer (Ranum)

Minna Aarup: Østerbølle Sogn - Spredte træk af sognets historie (Aalestrup)


2016

Årsskrift 2016 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra elleve arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Orla Kragh Jensen: Østrup Dørfabrik

Niels Peter Stilling: De nye byer (Aalestrup)

Niels Haubro og Oskar Mandrup: Gedsted Brugsforening (Gedsted)

Kristian Kjeldgaard Hansen: Uddrag af mine erindringers v. Erik Knudsen (Ranum)

Birthe og Søren Byrjalsen: Ane Cathrine Bjerregaard (Ullits-Foulum)

Henning Olsen: Kommunevalg i 175 år (Farsø)

Gundestrupfolk, Egon Jensen, Inger H. Lorenzen og Thorkild Nielsen: Gundestrup Teglværk (Aars)

Knud Berntsen: Hverdag på Vitskøl Kloster (Overlade)

Knud A. Henriksen: Om LØGSTØR RØRindustri (Løgstør)

Elin Mathiesen: Skolelæreren i Gundersted (Hornum)

Larsine Kristensen v. Mona Jensen: Min rejse til Vallekilde (Haubro)


2015

Årsskrift 2015 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra elleve arkiver, idet der er oprettet arkiv for Ullits og Foulum. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Niels Christian Michael Tollestrup og Kurt Stegger: Hvem var den Jørgen, der lægger navn til Jørgensminde?

Søren Byrjalsen og Keld Christensen: Osvsld H. Kavsmand og Solpigen (Ullits/Foulum)

Henning Olsen: Lod Hans' saga (Farsø)

Elin Mathiesen: Alberts Plads (Hornum)

Jørn Christensen: Horrebow (Løgstør)

Vagn Overgaard: Niels Sørensen af Østerbølle nægtes nadveren (Aalestrup)

Niels Kjær: Ranum Statsseminarium i besættelsesaarene (Ranum)

Bertel Bavngaard: Smør og tørv var hun sikret (Overlade)

Bent Kristensen og Kim Ørsted Iversen: Produkthandler Johannes Olesen i Aars (Aars)

Elna Olsen: Bag rattet i 65 år (Haubro)

Thorkild Nielsen: Posten skal ud!! (Gedsted)


2014

Årsskrift 2014 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra alle ti arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Niels Christian Michael Tollestrup: Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935

Johan Fruergaard: Altertavlen i Østerbølle Kirke (Aalestrup)

Hilmar Larsen: Mine erindringer fra Østprøjsen (Farsø)

Bertel Bavngaard: Mølleren, han blev hvid til jul! (Overlade)

Finn Jensen: Løgstør Klædefabrik (Løgstør)

Jørgen Brøndlund Nielsen: Næsby - omkring 1950 (Ranum)

Kim Ørsted Iversen: Et skomagerværksted fra begyndelsen af forrige århundrede (Hornum)

Thorkild Nielsen: Skolerne i Aars Sogn fra omkring 1814 til omkring 1970 (Aars)

Mona Jensen: Anders Thomsen, lærer ved Haubro Skole1867-1903 (Haubro)

Thorkild Nielsen: Da cyklen gik i stykker i Gedsted (Gedsted)


2013

Årsskrift 2013 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra ni arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Thorkild Nielsen: Nye tider i skoleverdenen

Eva Krabbe: Da Søren var karl hos Aakjær på Jenle (Aalestrup)

Lassen Stefansen: The Blackbirds - en popgruppe fra Vesthimmerland (Farsø)

Bertel Bavngaard: Dejen æltede hun om natten (Overlade)

Finn Jensen: Lægstør - barndommens by (Løgstør)

Knud Erik Pedersen: Mit år i Præp, 1951-52 (Ranum)

Kim Ørsted Iversen: Lærer Møller-Madsen (Aars)

Sonja Marcussen: Søttrup Masinstation 1., 2. og 3. generation 1954- (Hornum)

Mona Jensen: En hedebonde og hans livsværk, Chr. Glerup 1862-1940 (Haubro)


2012

Årsskrift 2012 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra alle ti arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Thorkild Christensen: Da Rambusch blev hædret i Lerkenfeldt

Inger Sørensen: Mads Lassen Stephansens liv og levned. 1874-1967 (Farsø)

Jørn Christensen: En glemt historie fra Kornum Sogn (Løgstør)

Sonja Marcussen: Søttrup (Hornum)

Laurits Storgaard, Arne Sturis og Elna Olsen: Lærer Storgaards første år i Haubro (Haubro)

Thorkild Nielsen: Himmerlandsstævnet i Aars 1937 (Aars)

Bertel Bavngaard: Dybe, dybe Sjørup sø (Overlade)

Pastor Jacobsen: Fra pastor Jacobsens dagbog over Gedsted og Fjelsø Sogn (Gedsted)

Hakon Poulsen: Søren Holm og Ranum (Ranum)

Eva Krabbe: Teknikkens indtog i Aalestrup (Aalestrup)


2011

Årsskrift 2011 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra alle ti arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Kirsten Fauken og Bent Gildberg: Gislum-Vognsild Kommune og skolerne i 1962/63

Thorkild Nielsen: Hvad trommen fortæller (Aars)

Mona Jensen: Kristian Bertelsen (Haubro)

Bertel Baungaard: Læ efter armod og sand (Overlade)

Erna Dalgaard: Nutidige spor efter Christen Sørensen Testrup (Aalestrup)

"Malle Pedersen" og Erik Knudsen: Ranum Sparekasse oprettes (Ranum)

Oscar Mandruo (1988): Tårnuret i Gedsted Kirke (Gedsted)

Bodil Nielsen: Thorvald Leth Eriksen (Farsø)

Hans Frederiksen: Karen Larsen (Hornum)

Ole Villumsen Krog: Tyske efterladenskaber efter besættelsestiden (Løgstør)


2010

Årsskrift 2010 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra alle ti arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Mogens Hougaard: Påskedramaet i Hald Kro 1903

Thorkild Nielsen: Talent og skæbne, violinisten Sigvald Dahl Michelsen (Aars)

Kristine Grove Poulsen: Tilbageblik 1918-1968 (Haubro)

Bertel Baungaard: Gatten op og ned og op (Overlade)

Erik Knudsen: Næsbygaard (Ranum)

Laugor Jellesen: Slavekrigen 1848 (Ranum)

Jens Damgaard: Slavekrigen i Jylland. Set fra Vesthimmerland (Ranum)

Grete Anker-Møller og Egon Jensen: For vi har både provst og præst (Hornum)

Jørn Christensen: Haaningerne (Løgstør)

Kim Ørsted Iversen: Johanne Villemos og Giver Friskole (Aars)

Egon Jensen: Gedsted Byvåben/Vartegn (Gedsted)

Henry Bisgaard: Fra Mergelbanens tid (Aalestrup)

Bodil Nielsen: Nordjyllands Fragttransport (Farsø)


2009

Årsskrift 2009 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra ni arkiver. Indhold - med vores eget bidrag nævnt først:


Rita Toft Jensen: Østrup. Fra stationsby til landsby

Bertel Bavngaard: Fra hedebakker til storskov (Overlade)

Poul Jørgensen: Starten af Farsø Sygehus (Farsø)

Thorkild Nielsen; Ouverture til kimbrerfesterne (Aars)

Finn Jensen: Drengeminder fra Løgstør (Løgstør)

Erik Jensen Hou: Uddrag sf en seminarieelevs erindringer (Ranum)

Thorkild Nielsen: Getama og Hans J. Wegner (Gedsted)

Eva Krabbe: Dødsfælden ved Hverrestrup (Aalestrup)

Thorkild Nielsen: Læplantningssagen og (Johan) Anton Sørensen, Haubro (Haubro)


2008

Årsskrift 2008 fra lokalarkiverne i Vesthimmerlands Kommune har bidrag fra alle ti arkiver.


Laurits Stigsen: Min skoletid. Uddrag af Fra Morum til Skærbæk

Arne Bækgård Nielsen: Ranum Statsseminarium efter ca. 1900 (Ranum)

Bertel Bavngaard: Grisehyl i køkkenet (Overlade)

Harry Nielsen: Mine Erindringer (Hornum)

Mona Jensen: Anton Sørensen, Vadgaard, Haubro, 1859-1931 (Haubro)

Kim Ørsted Iversen: N. Jensens Maskinfabrik i Aars (Aars)

Henning Petersen/Axel Dalsgaard: Skalleindustrien ved Louns Bredning (Gedsted)

Poul Jørgensen: Farsø Udstillingen 1937 (Farsø)

Peder Nielsen: Første Valg af Sogneforstandere i Hvam-Hvilsom Kommune (Aalestrup)

P. Bach Aistrup: Fra Færgedrift til Færdselsbro over Aggersund (Løgstør)


2007

Efter kommunesammenlægningen, der skabte Vesthimmerlands Kommune, er der indledt et samarbejde mellem alle ti lokalhistoriske foreninger/arkiver i kommunen om et fælles årsskrift med titlen Vesthimmerlands Lokalhistorie.

Første udgave blev Årsskrift 2007, og næsten alle arkiver leverede et bidrag. Skriftet er udsendt til medlemmerne - og det kan ses i arkivet.
Her er indholdsfortegnelsen - stadig med vort lokale bidrag nævnt først.


Christen Sæderup: Mekaniseringens Historie på Morum Vestergård

N.H. Lindhard, Løgstør: Om at samle Skjoldborg

Arne Bækgård Nielsen, Ranum: Seminarierne i Snedsted og Ranum 1812 til ca. 1900

Bertel Bavngård, Overlade: Lunden Skov

Poul Andersen, Hornum: Indvielse af Himmerlandsstien den 17. maj 2007

Mona Jensen, Haubro: Mølgårdsmark - en udstykningshistorie

Egon Jensen, Aars: William Hesselholt

Else Nørgaard-Nielsen og Pia Houbak, Aars: Erindringer fra Aars Apotek under 2. Verdenskrig - Reine Schwefelsäure

Poul Jørgensen, Farsø: Farsø Apotek

E. Kristensen, Aalestrup: Blodfanen under kirkegulvet

Thorkild Nielsen, Aars: Amtsudstillingen i Aars 1907 - mødet mellem land og by


Foreningen har tidligere sammen med de øvrige foreninger i Aars Kommune udgivet et fælles årsskrift. Det udkom første gang i november 2003 og har siden været fast indslag op mod jul.

Års-foreningen var "tyvstartet" på egen hånd og havde dermed erfaringen. Derfor har det hidtil været denne forening, der har stået for den praktiske side af produktion og udgivelse, mens de øvrige foreninger har kunnet nøjes med at levere manuskripter.

Vores forening har i slutningen af hvert år lagt sit bidrag til det foregående års udgivelse ud på dette websted.

Her gengives indholdsfortegnelserne med seneste år først og - ganske uhøfligt - vores eget bidrag nævnt som det første. Titlen virker som link.


2006

Niels Ole Ladefoged: Der var engang en jernbane
Løgstørbanens historie

Egon Jensen: En 100 årigs tilblivelse
Historien om Hornum Skoles fødsel

Thorvald Bertelsen: Haubro Andelsmejeri

Kristian Nielsen: Mester Glerup

Keld Jørgensen: Kommunalreform og kommunesammenlægning 1. april 1970 og 1. januar 2007

Årsskriftet kan fås hos kassereren. Pris: kr. 30,-. Brug Kontakt-formularen.


2005

Kurt Stegger: Barbermaskinen fra Vestrup
En lille beretning om en barbermaskine, der er fundet i Vestrup. Den er af bronze og ikke helt ny. Faktisk er den en vigtig brik i Nationalmuseets arbejde med bronzealderens religioner.

Maria Lynnerup: Kimbrergardens historie gennem 25 år
Denne forfatter har også rødder i vores distrikt

Harry Nielsen: Ulstrup Mejeri i 80 år

Thorvald Bertelsen: Opførelsen af Havbro Andelsmejeri 1901

Bjarne H. Nielsen: Vesthimmerlands Museums Arbejdsmark 2003-05


Årsskriftet kan fås hos kassereren. Pris: kr. 30,-. Brug Kontakt-formularen.


2004

Hans Gjedsted: 1940-45  -  som jeg husker dem
Erindringer fra drengeårene i Østrup under Besættelsen

Svend Erik Hansen: Haubro Elforsynings historie

Harry Nielsen og Thorkild Nielsen: Nødlandingen ved Hornum 4. maj 1945

Thorkild Nielsen: Civile flygtninge i Aars maj-august 1945

Mindeord over Frede Larsen, Hornum, og Niels Christian Nielsen, Aars

2003

Kurt Stegger, Vestrup: Gislum Skoles Degne
J.P. Wammens optegnelser om degnene i Gislum ca. 1700-1932

Thorkild Nielsen, Aars: Søren (Jensen) Gyldendal
Om stifteren af Gyldendals Bogforlag, der stammer fra Giver

Søren Grove Poulsen, Haubro: Lidt om at være dreng i Bandsholm 1922-36

Harry Nielsen, Hornum: Min tid i kommunalpolitik


Top