GV-Arkiv

GV-Arkiv er et registreringsprogram for lokalhistoriske arkiver. Det er udviklet på initiativ af vores forening, som ikke har økonomi hverken til anskaffelsen eller driften af det "autoriserede" program, der også passer til behovene i de store købstadsarkiver.

GV-Arkiv følger SLA's retningslinier, som de fremgår af det papirbaserede blanketsystem. Programmet giver dog også mulighed for at registrere f.eks. genstande, fordi de mindre arkiver ofte virker som "egnssamlinger".

Vi udvikler fortsat GV-Arkiv i samarbejde med ligesindede arkiver ud fra en idé om, at udvikling, vedligeholdelse, kursusvirksomhed og support skal foregå ved frivillig arbejdskraft og hvile økonomisk i sig selv.

GV-Arkiv er lavet i MS-Access, som er databaseprogrammet i Microsofts store Office-pakke. Det stiller ikke store krav til arkivets "maskinpark".

Du kan få et begrænset indtryk af programmet, hvis du følger linket nederst på siden. Det demonstreres også gerne, hvis det har interesse.

Brugervejledningen kan hentes på download-siden. Installation, opdatering og assistance kan foregå over nettet. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Præsentation af GV-Arkiv