Onlinearkivalier

OBS - OBS - Se først her!

Storebror med det "modsatte" navn har beriget os med adgang til kirkebøger og folketællinger, og der er mere på vej. Men der er vist langt igen, før godsernes skifteprotokoller bliver tilgængelige på Arkivalieronline.

Indtil da kan nogen måske have glæde af at se de bevarede skifteprotokoller fra Lerkenfeld Gods, Gunderupgård (kun register) og Nøragergård (kun register) på dette websted. Pr. 23/10-07 er alle Lerkenfelds protokoller (1719-37, 1752-87, 1790-1845 (Hald Amt) og 1790-1844 (Mariager Amt)) tilgængelige.

Siderne er af stærkt varierende teknisk kvalitet - ligesom originalerne. I nogle tilfælde vil de kunne forbedres ved billedbehandling, men det vil kun ske efter konkret henvendelse. Hjælp til tydning må søges andetsteds.

Protokollen fra Lerkenfeld 1752-87 er så stærk beskadiget, at meget af teksten er borte. Her kan ingen billedbehandling hjælpe!

Bemærk i øvrigt, at der hist og her er problemer med pagineringen. I denne protokol forekommer siderne 313-322 og 543-544 to gange. Det betyder f.eks., at der to steder i registeret henvises til side 314, men det er ikke samme side.

I Lerkenfeld 1790-1845 (Hald Amt) er side 90-91 erstattet af en kommentarside, s. 105 er den samme som s. 109. Siderne 106-108 og 216-217 mangler.

Nedenfor findes en brugsanvisning, men hvis man ikke behøver den, kan man komme videre ved at klikke her.

Brugsanvisning

Protokollerne vises i mapper med hver 23 sider. Mappernes navne følger pagineringen i protokollen. Det forenkler søgningen, fordi de alfabetiske navneregistre henviser direkte til sidetal. Registrene er anbragt forrest.

Øverst vises webstedets sædvanlige navigationssti frem til Skifteprotokoller, hvor man vælger protokol. Over billedet af siden vises stien fra Skifteprotokoller til den aktuelle mappe og fil. Systemet kræver, at alle fil- og mappenavne skal skrives med små bogstaver.

Filnavnet er sammensat af dels arkivsignatur og mikrokortnummer i serien, dels et af bogstaverne a, b, c, d, e, der står for billedrække regnet fra oven, nummer i rækken og endelig filtypenavn, f.eks. "g206-58-2_b08.jpg".

Protokolsiderne vises enkeltvis i en størrelse, der akkurat gør det muligt at orientere sig om indholdet. Et klik på siden henter en større version, der er mere læsevenlig. Ved et klik på den store side kommer man retur til den lille. Der er dog ogå et tekstlink til denne funktion under siden.

Under siden vises to bladre-muligheder. Øverst en almindelig Første/Forrige/Næste/Sidste, og nederst er der frit valg mellem siderne i den valgte del af protokollen. En store side kan kun kaldes fra den tilhørende lille side. Man kan altså ikke bladre direkte i de store.

Den tålmodige sjæl, der har læst brugsanvisningen, kommer videre her.