Om at aflevere

Alle kan hurtigt blive enige om, at det er godt at tage vare på minderne om det, der har været fælles - institutioner, foreninger, lokale traditioner o.s.v.

Meget anderledes ser det ud, når det gælder dokumentationen for ens eget eller ens nærmestes liv og gerning. For hvem kan dog finde det interessant, eller hvad kommer det andre ved?

Men et lokalhistorisk arkiv får netop sin største værdi og sin vigtigste betydning i kraft af, at så mange mennesker som muligt overskrider grænserne for deres tillærte beskedenhed! Som det er skrevet flere gange på dette websted, er der masser af materiale gemt om kongerne, adelen, kirken og embedsstanden i bred betydning, men meget lidt om menigmand.

Derfor er det vigtigt, at man ikke lader personlige papirer, regnskaber, billeder, breve og optegnelser o.l. gå til grunde, når man ikke har brug for dem mere. Bedst er det, hvis man selv afleverer tingene. Næstbedst, at man selv giver tingene en påtegning om, at de ønskes afleveret til arkivet. Lige så vigtigt er det, at de, der håndterer efterladte sager, sørger for afleveringen og IKKE lader sagerne havne i containeren. Arkivets folk rådgiver hellere end gerne herom.

Ud over at arkivet kommer til at rumme mere information om det lokale samfund og de mennesker, der har været en del af det, bliver det også meget mere værd for fremtidens slægtsforskere.