Aktiviteter

Arrangementer

Der er fast tradition for et julearrangement, hvor et lokalhistorisk emne tages op på en passende baggrund af gløgg og æbleskiver.

Generalforsamlingen, der afvikles i marts måned, er som regel kombineret med et foredrag, hvis emne ligger rimelig tæt på foreningens arbejdsområde.

Der ud over afholdes sædvanligvis 1-2 arrangementer i årets løb.

Arkivarbejde

Arbejdet i arkivet er ikke kun for bestyrelsen. Der er mange mindre opgaver, som med stor fordel kan varetages af små grupper af medlemmer. Du er meget velkommen til at henvende dig til arkivlederen.

Kurser

Kurser afholdes efter behov og efter opfordring. Emner kan f.eks. være hentet fra slægtsforskernes område: gotisk skrift, kilder på internet, kilder på landsarkivet, edb-programmer.

Men det kan også være lokalhistoriske emner: lokalområdet på landkort, ejendomshistorie, erhvervshistorie.

Samarbejde med andre arkiver

Bestyrelsen samarbejder med de øvrige arkiver i Aars Kommune om udgivelsen af årsskriftet, og der afvikles en årlig fælles studietur for bestyrelserne.

I øvrigt er foreningen medlem af LANA (Lokalhistoriske Arkiver i Nordjyllands Amt) og SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver).